Velkommen til

NORD-VEST FONDENs

hjemmeside

 
 

Fondens formål er at yde støtte til fremme af livskvaliteten og sundheden med sigte på at stimulere og forebygge en forringelse af helbredstilstanden, for fysisk handicappede, folke- og førtidspensionister samt efterlønnere fortrinsvis bosat i Københavns og Frederiksberg kommuner.


Endvidere kan der ydes støtte til foranstaltninger med overvejende underholdningsmæssige formål til samme målgruppe.

Formål